Bewust en Alert voor een veilige leefomgeving


Beveiligen is vooruitdenken en voorbereid zijn. Wij helpen u om te bepalen wat voor u de juiste beveiligingsmaatregelen zijn. Het is van belang dat gezamenlijk te doen. Professionele maatregelen waarin u het vetrouwen heeft en die ervoor zorgen dat u zich veilig voelt in uw eigen leefomgeving. Dit kan door de inzet van mensen maar ook door gebruik te maken van de juiste bouwkundige en elektronische maatregelen. De mens blijft altijd nog de belangrijkste schakel. Na het vaststellen van de risico's en het realiseren van de beveiligingsmaatregelen is het van belang dat deze goed blijven werken en regelmatig worden getest. Daarnaast is het van belang regelmatig overleg met elkaar te hebben om ervaringen te delen en de actuele situatie door te nemen. Is het risicobeeld veranderd, werken de maatregelen naar wens, zijn de procedures nog actueel?

De ervaring leert dat mensen zich veiliger en prettiger voelen als ze vertrouwen hebben in de genomen maatregelen en ze altijd op iemand kunnen terugvallen als dat nodig is.

Dus;

- Wat zijn de risico's

- Waartegen wilt u zich beveiligen?

- Wat zijn uw wensen en verwachtingen?

- Heeft u een goed gevoel bij de getroffen maatregelen?

Geinteresseerd? Meer weten?

www.rikbolink.nl of bel via 06-27063130 of stuur een email naar: rik@bolinkct.nl.